ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО ВАЩЕНКА К.О., ГРОЙСМАНА В.Б., Райніна І.Л. (№337/207-1)

№337/207-1                                                     «20 » січня 2016 року

Голові
Національного агентства України з
питань державної служби
Ващенку К.О.

Прем’єр-міністру України
Гройсману В.Б.

Голові
Адміністрації Президента України
Райніну І.Л.

Депутатське звернення в
порядку ст.16 закону України
«Про статус народного депутата України»

Шановний Костянтине Олександровичу!

Керуючись Конституцією України, Законами України «Про державну службу», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про місцеві державні адміністрації», «Про доступ до публічної інформації», «Про статус народного депутата України» стосовно невиконання своїх посадових обов’язків, порушення діючого законодавства України головою Лиманської районної державної адміністрації Одеської області Наталухою Д.А. та неможливості через вищезазначені факти, підтверджені документально надісланими на Вашу адресу копіями документів, його участі і перемоги у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади першого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації, мною були надіслані на адресу Національного агентства України з питань державної служби депутатські звернення:

від 26.10.2016 року № 337/154-3;

від 09.11.2016 року № 337/162-3;

від 14.11.2016 року №337/165-3.
Відповідно до рекомендованих повідомлень про вручення поштового відправлення, звернення отримані: 31.10.2016 р., 14.11.2016 р., 17.11.2016 р.
Проте, в порушення ст. 16 Закону України «Про статус народного депутата України» Нацагентством з питань державної служби відповіді на депутатське звернення від 26.10.2016 № 337/154-3 не надано.
У відповіді від 23.11.2016 року № 8709/11-16 Нацдержслужба поінформувала, що надає роз’яснення щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, та, із посиланням на ст. 8 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 68 Закону України «Про державну службу» щодо розгляду порушених мною питань службової недбалості держслужбовця Наталухи Д.А., рекомендувала звертатися до Президента України.

І лише:

1) відповідно до доручення Прем’єр-міністра України від
22.11.2016 р. № 42431/1/1-16 (визначена головним виконавцем, Одеська обласна державна адміністрація — співвиконавцем) листом від 28.11.2016 року № 8911/20-16 було поінформовано, що після отримання та опрацювання інформації від Одеської облдержадміністрації Нацдержслужба повідомить додатково про результати розгляду звернення;

2) на виконання листа Глави Адміністрації Президента України від 06.12.2016 р. № 02-01/3340 депутатське звернення стосовно участі у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади першого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації і перемоги у ньому Наталухи Д.А. було розглянуто і отримано відповідь від 12.12.2016 р. № 9634/20-16 (копія додається).

У абзаці третьому аркуша першого вищезазначеної відповіді виконавець — працівник Нацдержслужби посилається на пункт 2 ст. 23 Закону України «Про державну службу»: «Відповідно до пункту 2 статті 23 Закону України «Про державну службу»…»
Звертаю Вашу увагу: по-перше, стаття — це основна структурна одиниця Закону, яка містить завершені нормативні положення. Стаття може мати кілька частин, що уточнюють і конкретизують у логічно завершеному вигляді викладені в ній приписи. Частини нумеруються арабськими цифрами з точкою.

Якщо стаття не має двох або більше частин, вважається, що вона має одну частину, перед початком цієї частини ставиться арабська цифра «один» із крапкою (1.). Частина може поділятися на абзаци, що розвивають, уточнюють або конкретизують положення, викладені в частині. Абзаци частин не нумеруються.
В частині, яка містить перерахування, кожне таке перерахування починається з абзацу (нового рядка) і називається пунктом. Пункт позначається арабською цифрою із крапкою справа. Пункти та підпункти не складають завершеного речення і мають тлумачитися в контексті відповідної частини статті.
Таким чином, пункту 2, на який посилається Ваш підпорядкований службовець — виконавець листа Фіалко, стаття 23 не має, вона має частину другу із двома абзацами.
По-друге, в порушення ч. 2 ст. 23 Закону України «Про державну службу» суб’єктом призначення (Одеська ОДА), п. 2 розпорядження Одеської ОДА від 01.08.2016 року № 516/А-2016 «Про оголошення конкурсу на посаду першого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації» управлінням з питань персоналу апарату Одеської ОДА не було забезпечено своєчасно оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті облдержадміністрації (відповідно до Закону на наступний день з дня підписання розпорядження). Міжрегіональним управлінням Нацагентства України з питань державної служби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі під час перевірки документів про оголошення конкурсу на відповідність вимогам законодавства з питань державної служби факт відсутності своєчасного оприлюднення розпорядження про оголошення конкурсу на офіційному веб-сайті Одеської обласної державної адміністрації (оприлюднено 04.08.2016 р.) не було встановлено.
Далі, у своїй відповіді, Ви посилаєтеся на лист співвиконавця відповіді від 30.11.2016 року № 6888/02-07/05/6068, у якому ОДА зазначає, що: «Порушень вимог Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 року № 246, обласною державною адміністрацією немає.»

Підстав довіряти вищезазначеній відповіді у мене немає через попередню відповідь Одеської ОДА від 10.11.2016 року № 6322/02-09/01/5654 щодо порушеного мною питання участі і перемоги Наталухи Д.А., яка підписана головою ОДА М. Саакашвілі, якого, згідно із Указом Президента України від
09.11.2016 року № 500/2016 «Про звільнення М. Саакашвілі з посади голови Одеської обласної державної адміністрації», було звільнено 09.11.2016 року.

По-третє, Національне агентство України з питань державної служби є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері держслужби, здійснює функціональне управління держслужбою. Через чіткі норми для розгляду порушених мною у депутатських зверненнях питань (ст. 71 Закону України «Про державну службу» і пункт 4 Положення про Нацдержслужбу), вважаю некоректним і непрофесійним переадресовувати мене на адресу Президента України, Одеської облдержадміністрації.
Постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 р. № 689 збільшено штатну чисельність апарату Нацдержслужби та територіальних органів на 30 одиниць, що відповідно до Вашої відповіді: «… дасть змогу значно підвищити якість виконуваної Нацдержслужбою роботи та покладених на неї завдань».
Додатки (копії наступних документів):

1. Депутатські звернення від 26 жовтня 2016 року № 337/154-3, від 09 листопада 2016 року № 337/162-3, від 14 листопада 2016 року № 337/165-3;

2. Рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень;

3. Лист Нацагентства України з питань державної служби від 23.11.2016 року № 8709/11-16;

4. Доручення Прем’єр-міністра України від 22.11.2016 р. № 42431/1/1-16;

5. Лист Нацагентства України з питань державної служби від 28.11.2016 року №8911/20-16;

6. Нацагентства України з питань державної служби від 12.12.2016 року №9634/20-16;

7. Лист Одеської обласної державної адміністрації від 30.11.2016 року № 6888/02-07/05/6068;

8. Лист Одеської обласної державної адміністрації від 10.11.2016 року № 6322/02-09/01/5654.

З повагою,
Народний депутат України
О.С. Пресман

Полная версия обращения