ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ (№337/222)

№337/222

Полная версия обращения« 2» березня 2017 року

Міністру
Внутрішніх справ України
Авакову А.Б.

Директору
Національного антикорупційного
бюро України
Ситнику А.С.

Голові
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України
Холодницькому Н.І.

Голові
Національного агентства України з питань запобігання корупції
Корчак Н.М.

Голові
Національного агентства України з питань державної служби
Ващенку К.О.

Депутатське звернення в
порядку ст. 16 Закону України
«Про статус народного депутата
України»
Керуючим справами Апарату Одеської обласної ради Третьяковою Л.Г. (Апарат входить до виконавчого апарату обласної ради), яка повинна здійснювати загальне керівництво та координацію роботи в Апараті, в порушення права громадян на доступ до публічної інформації, яка знаходиться у володінні обласної ради: п. 6 розпорядження Одеської обласної ради від 10.02.2016 року № 46/2016-ОР “Про забезпечення виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації в апараті обласної ради” протягом 2016 року, (станом на 01.03.2017 року не виконується) не було здійснено забезпечення координації робіт з інформаційного наповнення та супроводження веб-сайту обласної ради з урахуванням вимог, передбачених статтею 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Так, станом на IV квартал 2016 року,  у публічному доступі на офіційному веб-порталі Одеської обласної ради знаходилися неактуальні документи, які не відповідали дійсності:

 1. Положення про апарат Одеської обласної ради;
 2. Положення про структурні підрозділи апарату;
 3. Регламент Одеської обласної ради та відповідні розпорядження.

В порушення Положення про постійні комісії Одеської обласної ради VII скликання щодо матеріалів про роботу постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики – взагалі були відсутні, щодо інших комісій – матеріали були опубліковані вибірково.

З метою забезпечення права громадян Одеської області на доступ до публічної інформації, додержання чинного законодавства України, мною на підставі ст. 16 Закону України “Про статус народного депутата України” неодноразово були надіслані депутатські звернення на адреси голови Одеської обласної ради, голови Національного агентства України з питань державної служби, директора НАБУ щодо виявлених порушень, які мали документальне підтвердження на офіційному веб-порталі  Одеської обласної ради.

Надсилаючи на мої депутатські звернення відповіді, які не відповідали дійсності (про що в наявності відповідні документи), Одеською обласною радою одночасно протягом листопада-грудня 2016 року були здійснені наступні заходи:

 1. Видано розпорядження № 1074/2016-ОР “Про затвердження Положення про апарат обласної ради”, зареєстроване 31.10.2016 року, проте, опубліковане на офіційному веб-порталі Одеської обласної ради значно пізніше;
 2. Опубліковано Регламент Одеської обласної ради VII скликання зі змінами, внесеними рішенням від 26.05.2016 року № 108-VII;
 3. У розділі “Постійні комісії” лише 18 листопада 2016 року з’явилися матеріали про роботу комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики;
 4. Лише у грудні 2016 року було надано копію розпорядження Одеської обласної ради “Про затвердження положень про структурні підрозділи апарату обласної ради”, датоване 31.10.2016 р. № 1075/2016-ОР, яке відповідно до п. 2 “вважало таким, що втратило чинність розпорядження обласної ради” із реквізитами, якого не існувало взагалі. Проте, станом на 17.01.2017 року , вищезазначене розпорядження опубліковано на сайті не було. Опублікували із виправленнями після отримання обласною радою листа-реагування голови Одеської обласної державної адміністрації на моє депутатське звернення.
 5. Було видалено із сайту Положення про виконавчий апарат Одеської обласної ради (неактуальне на той час).

НАБУ у своїх відповідях на депутатські звернення зазначало: “на даний час (лист-відповідь НАБУ від 30.01.2017 р. № 03/1-206/3731) відсутні підстави для внесення відомостей до ЄРДР, оскільки не викладено достатніх обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінальних корупційних правопорушень, віднесених до підслідності детективів НАБУ.

Проте, в порядку КПК України, згідно із клопотанням Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 1201716050000235 від 13.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що управлінням з майнових відносин Одеської обласної ради були проведені закупівлі і укладено договір на загальну суму 6039967,00 грн. При цьому, до зведеного кошторису внесені проектні роботи на об’єкти, які вже відбудовані в рамках виконання договору про закупівлю робіт за державні кошти.

Розгляд клопотання у суді провели без виклику представників управління з майнових відносин Одеської обласної ради, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно із ч. 3 ст. 58 Закону України “Про місцеве самоврядування”: “Виконавчий апарат ради утворюється відповідною радою. Його структура, чисельність та витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови”.

Згідно із п. 3 ч. 6 ст. 55 вищезазначеного Закону : “Голова обласної ради вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання”.

Згідно із п. 9 ч. 6 ст. 55: “Призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради”.

Згідно із п. 10 ч. 6 ст. 55: “Здійснює керівництво виконавчим апаратом ради”, та згідно із п. 11 ч. 6 ст. 55: “…є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату”.

Частина 4 ст. 58 Закону каже про те, що: “Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова відповідної ради”.

Відповідно до пп.2.12.2 п. 2.12 Регламенту Одеської обласної ради із змінами внесеними рішенням від 26.05.2016 року № 108-VII: «Виконавчий апарат обласної ради утворюється у складі апарату обласної ради та управління обласної ради з майнових відносин. Повноваження, структура, чисельність та витрати на утримання виконавчого апарату обласної ради (апарату обласної ради та управління з майнових відносин обласної ради) встановлюються радою за поданням голови».

Відповідно до пп. 2.12.5 вищезазначеного регламенту : “Голова обласної ради затверджує відповідні штатні розписи виконавчого апарату обласної ради, призначає та звільняє його працівників”.

У пп.2.1. п. 2 Положення про апарат обласної ради (розпорядження ООР від 31.10.2016 р. № 1074/2016-ОР) зазначено, що: “Структуру, граничну чисельність та загальний фонд оплати праці Апарату затверджує своїм рішенням обласна рада, а штатний розпис – відповідним розпорядженням голова обласної ради”.

Проте,  неактуальне Положення про виконавчий апарат Одеської обласної ради було видалено з сайту Одеської обласної ради, станом на 01.03.2017 р. відсутнє, а на моє повторне звернення повідомлено (лист-відповідь Одеської обласної ради від 02.12.2016 р № 4745/01/03-27/2261), що: “Одеською обласною радою VII скликання не приймалося рішення “Про затвердження структури, граничної чисельності апарату Одеської обласної ради VII скликання та видатків на його утримання”.

Крім того, на самому офіційному веб-порталі Одеської облради в наявності лише посилання на управління з майнових відносин, за яким здійснюється перехід на сайт саме управління з майнових відносин Одеської обласної ради. У розділі «Основні функції (положення) відкривається Положення про управління з майнових відносин обласної ради від 10 листопада 2006 року 109-V зі змінами і доповненнями внесеними рішеннями обласної ради, у тому числі, від 29 травня 2015 року № 1385-VI».

Це свідчить про те, що все керівництво управління, яке працює за контрактом, не володіє інформацією, що 31.05.2016 року на офіційному веб-порталі Одеської обласної ради опубліковано рішення Одеської обласної ради від 26.05.2016 року       № 118-VII “Про затвердження Положення про управління обласної ради з майнових відносин”, відповідно до пункту другого якого: “Вважати таким, що втратило чинність рішення обласної ради від 10 листопада 2006 року № 109-V “Про затвердження Положення про управління обласної ради з майнових відносин”, а відповідно до пункту першого: «Затвердити Положення про управління обласної ради з майнових відносин (додається)».

Таким чином, це ще раз демонструє, проте, вже в рамках кримінального провадження, що виконавчий апарат Одеської обласної ради в обличчі керуючої справами апарату Третьякової Л.Г. та управління обласної ради з майнових відносин, яке є самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної ради, підзвітним і підконтрольним  обласній раді та підпорядкований безпосередньо голові обласної ради, в порушення п. 3 вищезазначеного Положення не керується ні Конституцією України, ні Законами України, ні рішеннями та розпорядженнями обласної ради, а також вищезазначеним Положенням через відсутність обізнаності про його існування.

Положення про виконавчий апарат обласної ради взагалі відсутнє.

Згідно із ст. 2 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” всі працівники Одеської обласної ради (крім керівництва управління з майнових відносин, всі працюють  за контрактом) є посадовими особами місцевого самоврядування, отримують заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. Згідно із ст. 11 вищезазначеного Закону склали Присягу посадових осіб місцевого самоврядування.

Проте,  розгляд наявних документів і робота стосовно координації і наповнення сайту Одеської обласної ради цими документами, свідчить про те, що посадові особи місцевого самоврядування не виконують відповідні посадові повноваження, не володіють нормативно-законодавчими актами, прикриваючись при цьому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” і плутаючи самоврядування із самоуправством.

На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що голова Одеської обласної ради у відповідях на мої депутатські звернення відповідає, що порушень не виявлено, що підстав для проведення службового розслідування немає, а притягнути за Законом до відповідальності посадових осіб (Керуюча справами Апарату Третьякова Л.Г.) має право лише він (Голова Урбанський А.І.),  керуючись Конституцією України, Законом України “Про статус народного депутата України”, Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про доступ до публічної інформації”, ч. 1 ст. 76 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” –

в и м а г а ю:

 1. Організації і здійснення компетентними органами перевірки роботи виконавчого апарату Одеської обласної ради (Голова Урбанський А.І.), зокрема, Апарату облради (Третьякова Л.Г.) і управління з майнових відносин облради (Лунгул В.В.), при цьому окрему увагу звернути на додержання законодавства щодо повноважень, структури та чисельності, витрат на утримання, додержання законодавства в частині ведення документації.
 2. Забезпечення перевірки органами Кіберполіції Національної поліції України роботи веб-порталу Одеської обласної ради, зокрема, відповідності дат, які зазначено як дати розміщення того чи іншого документу, датам дійсного завантаження на їх на сайт Одеської облради.
 3. Притягнути за результатами перевірки винних осіб до відповідальності згідно із діючим законодавством України.
 4. Про розгляд депутатського звернення поінформувати в строк, визначений Законом України “Про статус народного депутата України”.

Народний депутат України                                                 О.С. Пресман

Читайте також