ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ (№337/233)

№337/240                                                                     « 06» квітня 2017 року
Генеральному директору
ВГО КВУ
Кошелю О.

Комітету з етики
ВГО КВУ

Депутатський запит в порядку ст. 16
Закону України “Про статус народного депутата
України”

 

Однією із цінностей КВУ є: «Служіння суспільству. Як і будь-яка інша громадська організація, ВГО «Комітет виборців України» здійснює свою діяльність не стільки в інтересах своїх засновників та членів, скільки в інтересах суспільства в цілому та інтересах окремих соціальних груп. Забезпечення суспільного блага має пріоритет у порівнянні із забезпеченням інтересів як самої організації, так і її членів».

ВГО КВУ сприяє впровадженню принципів доброчесності у публічній та приватній сферах, забезпечує реалізацію цих принципів у процесі взаємодії з донорами та партнерами, а також у своїй внутрішній діяльності, зокрема, через забезпечення виконання Кодексу етики ВГО КВУ, запобігання виникненню конфлікту інтересів у діяльності членів та посадових осіб організації та його врегулювання, інформування відповідних статутних органів організації та посадових осіб про факти не доброчесної поведінки інших членів чи посадових осіб організації тощо. ВГО КВУ нетерпимо ставиться до вчинення корупційних дій, зловживань, пов’язаних з використанням фінансових ресурсів, а також іншої незаконної діяльності, незалежно від суб’єкта вчинення відповідних діянь, а також сприяє формуванню нетерпимості до таких протиправних діянь у суспільстві. Вся інформація, яка надається /поширюється ВГО КВУ, відповідає принципам достовірності, об’єктивності, повноти, точності та неупередженості.

Відповідно до п. 1.2. Статуту ВГО КВУ: «Організація діє на засадах законності, добровільності, самоврядності, вільного вибору території своєї діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності».

ВГО КВУ є неприбутковою організацією. Це передбачає, що дохід організації не може розподілятись між її засновниками та членами і може використовуватись лише для виконання місії та досягнення статутних цілей і завдань ВГО КВУ. ВГО «КВУ» при здійсненні своєї діяльності керується необхідністю забезпечення загальносуспільного блага, а не необхідністю отримання додаткових доходів на цілі, непов’язані з реалізацією бачення та місії організації.

Одним із основних принципів організації роботи ВГО КВУ є принцип добровільності – всі громадяни, які поділяють бачення, місію та цілі організації, можуть за власним бажанням співпрацювати з ВГО КВУ. Така співпраця здійснюється переважно на безоплатній основі.

Одним з напрямів спеціалізації ВГО КВУ стали запобігання та протидія корупції, зокрема моніторингу друкованих ЗМІ на предмет висвітлення корупції, тощо.

Відповідно до п.5.3. Положення щодо запобігання корупції та шахрайству у ВГО «КВУ» члени керівних органів та працівники ВГО КВУ не повинні мати у підпорядкуванні чи здійснювати контроль за діяльністю близьким їм осіб.

Відповідно до п.6.4. вищезазначеного Положення спосіб врегулювання конфлікту інтересів визначає безпосередній керівник особи, у якої виник конфлікт інтересів, а за його відсутності – Комітет з етики.

Пунктом 3.5. Кодексу етики та поведінки ВГО КВУ працюючи на ВГО КВУ посадові особи, працівники та члени організації ставлять її цілі вище своїх особистих цілей, надаючи пріоритет якомога вищому ступеню задоволення інтересів організації перед особистими інтересами. Посадові особи, працівники та інші особи, визначені внутрішніми актами ВГО КВУ, зобов’язані розкривати свої потенційні та наявні конфлікти інтересів у відповідності до антикорупційних та анти шахрайських актів організації.

Відповідно до п.6.1. ВГО КВУ залучає до роботи в організації професійних, відповідальних працівників, а також волонтерів (далі-персонал), які поділяють місію організації.

За повідомленнями жителів м. Роздільна разом із керівником Одеського обласного осередку ВГО КВУ Бойком А.М. у цьому ж осередку служать суспільству його дружина Бондаренко Н.О. та теща Бондаренко В.М.

Крім того, головним редактором і засновником  суспільно-політичної газети КВУ «Избирком» є саме дружина Бойка А. – Бондаренко, а її мати – журналістом (спецкором, членом-кореспондентом) даного видання.

Разом з тим, на позачергових виборах до Верховної Ради України у 2014 році Бондаренко В.М., будучи головою Роздільнянської районної організації КВУ, реєструвала одних й тих самих осіб у якості спостерігачів, як від Комітету виборців України, так і від громадянської мережі «Опора», також вона проводила навчання як тренер «IFES».

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про статус народного депутата України», на підставі Закону України «Про запобігання корупції», прошу:

 

  1. Поінформувати які заходи були вжиті через встановлення конфлікту інтересів у Одеському обласному осередку ВГО КВУ.
  2. Надати інформацію щодо професійної освіти журналіста Бондаренко В.М., та повідомити яким чином регламентовані трудові відносини між Бойком А.О., його дружиною Бондаренко Н.О. і тещею Бондаренко В.М.
  3. Надати копію документу із датою призначення Бондаренко В.М. кореспондентом суспільно-політичної газети «Избирком».
  4. Довести на якій основі працюють дружина і теща Бойка А.О. (платні послуги або у якості волонтерів).
  5. Інформацію прошу надати у встановлений Законом України «Про статус народного депутата України» строк.

З повагою,

Народний депутат України                                                  О.С. Пресман

Полная версия обращения

Читайте також